Αρχείο Ανακοινώσεων

Aνακοίνωση εμβόλιμης δήλωσης μαθημάτων


Καταχωρήθηκε: 11/01/2018 | 13:15
Τελευταία ενημέρωση: 11/01/2018 | 13:16
Κατηγορία: Γραμματείας / Τμήμα

Η Γενική Συνέλευση Σχολής στην συνεδρίαση της 10-1-2018 συζήτησε το θέμα της εξέτασης των φοιτητών που βρίσκονται  στο 9ο και μεγαλύτερα εξάμηνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4452/2017, άρ. 31, παρ. 1. Η Συνέλευση έλαβε την εξής απόφαση:

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο και έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 31 πλήρη μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018, σε όλα τα µαθήµατα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο. Προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει και έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των ανωτέρω μαθημάτων τουλάχιστον μια φορά σε προηγούμενο εξάμηνο.

Με βάση την ανωτέρω απόφαση, οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και παρατίθενται στη συνέχεια,  πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν,  επιπλέον αυτών που περιέχονται στη δήλωση μαθημάτων τους για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018.

Κατά την «εμβόλιμη» αυτή περίοδο δηλώσεων:

  • θα μπορούν να προστεθούν μόνο μαθήματα τα οποία έχουν δηλωθεί τουλάχιστον μία φορά κατά το παρελθόν
  • δεν θα υπάρχει περιορισμός στις ώρες των επιπλέον μαθημάτων που θα δηλωθούν
  • δεν θα μπορούν να αφαιρεθούν μαθήματα από την υπάρχουσα δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου
  • δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν οι δηλώσεις από φοιτητές μικρότερου του 9ου εξαμήνου

Επισημαίνεται ότι κανένας φοιτητής δεν θα έχει δικαίωμα εξέτασης σε μαθήματα που δεν θα έχει δηλώσει είτε κατά την κανονική είτε κατά την τωρινή «εμβόλιμη» περίοδο δηλώσεων.

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί από την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου έως και Τρίτη 16 Ιανουαρίου  ώρα 23.59.

Οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα υποβολής εμβόλιμης δήλωσης και επομένως συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου είναι:

1851

5856

7592

8530

9396

1010

10780

11765

12071

13863

I1238

1979

5910

7605

8544

9398

10130

10788

11766

12072

13869

I124

2038

5912

7618

889

9400

10139

10818

11789

12075

13892

I1271

2059

5921

7645

9091

9407

10148

10834

11791

12081

13907

I1319

2062

5951

7684

9108

9424

10157

10836

11793

13410

13917

I132

2087

5954

7695

9130

9858

10166

10841

11801

13415

13934

I148

2149

5959

777

9141

9867

10167

11140

11802

13422

13935

I152

2169

5962

8232

9143

9873

10170

11143

11821

13423

13950

I154

2205

5968

8240

9203

9889

10644

11145

11823

13449

13962

I160

2254

5992

8247

9205

9901

10653

11147

11827

13466

13963

I179

2267

6003

8261

9206

9909

10658

11149

11852

13470

13969

I186

3406

6012

8262

9207

9912

10661

11175

11856

13481

13976

I196

3434

6013

8295

9209

9915

10665

11176

11881

13485

14030

I199

3483

6022

8305

9219

9925

10675

11178

11889

13487

14038

I202

3503

6033

833

9242

9928

10678

11189

11895

13488

14041

I205

3553

6041

8330

9246

9956

10685

11208

11915

13494

15002

I210

3660

6045

8338

9264

9957

10687

11211

11917

13514

15005

I57

3668

7435

8341

9278

9977

10692

11222

11924

13515

15013

I68

3674

7441

8350

9289

9992

10704

11662

11925

13539

15024

I82

4877

7446

8352

9291

9994

10715

11673

11934

13542

15031

I86

4936

7453

8365

9296

9999

10720

11676

11953

13555

15036

I88

5058

7459

8389

9299

10002

10728

11691

11967

13558

15037

I89

5065

7468

8400

9303

10006

10730

11694

11972

13560

15046

I9

5165

7490

8411

9311

10007

10732

11699

11974

13586

15047

I91

5686

7526

8415

9330

10017

10738

11705

11985

13589

15049

I95

5692

7531

8428

9345

10021

10741

11715

11988

13596

15097

I950

5711

7542

8436

9355

10041

10747

11718

12012

13600

I106

 

5716

7543

8482

9360

10044

10748

11723

12025

13601

I116

 

5802

7545

8510

9366

10047

10754

11742

12032

13620

I119

 

5825

7547

8522

9380

10060

10762

11760

12053

13623

I121

 

5833

7573

8523

9394

10068

10776

11764

12066

13855

I1214

 

 

 

Άρτα 11/1/18

Από τη Γραμματεία του τμήματοςΣε ανακοινώσεις που έχουν σύνδεσμο σε αρχεία acrobat reader να πατάτε "F5" (refresh) ώστε να βλέπετε το πιο πρόσφατο αρχείο