Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Την βασική εκπαιδευτική μονάδα στο αποτελεί το διδακτικό εξάμηνο. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 5η Ιουλίου του επομένου έτους και περιλαμβάνει δύο αυτοτελή διδακτικά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και την εβδομάδα των εγγραφών. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει μετά τη λήξη των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και την εβδομάδα των εγγραφών.

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 19 εβδομάδες συνολικά και ειδικότερα 15 πλήρεις εβδομάδες για τη διδασκαλία μαθημάτων και από δύο εξεταστικές περιόδους διάρκειας 2 εβδομάδων η κάθε μία. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας το μάθημα επαναλαμβάνεται. Μετά τη λήξη των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και μέχρι την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, μπορεί να παρεμβάλλονται ημέρες ελεύθερες μαθημάτων.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων, των εξετάσεων και των διακοπών του επόμενου διδακτικού έτους, καθορίζονται, κατ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 27 του Ν. 1404/83 από το Συμβούλιο του Ιδρύματος και ανακοινώνονται με ευθύνη της διοίκησης του Ιδρύματος ενιαία για όλα τα Τμήματα το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους.

Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων μαθήματα και εξετάσεις δεν διεξάγονται τις επίσημες εορτές και διακοπές που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος.

Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στη με αριθμό 10/10-11-2017 συνεδρίασή της, καθόρισε τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και εξεταστικών περιόδων του διδακτικού έτους 2017-2018, οι οποίες έχουν ως εξής:

 

Ημερολόγιο Διδακτικού έτους 2017-2018

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

22.09.2017 - 28.09.2017

Έναρξη – Λήξη μαθημάτων

02.10.2017 - 19.01.2018

Αναπλήρωση Μαθημάτων / Εξετάσεις Εργαστηρίων

22.01.2018 – 26.01.2018

Χειμερινή Εξεταστική Περίοδος

29.01.2018 – 09.02.2018

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

12.02.2018 – 16.02.2018

Έναρξη – Λήξη μαθημάτων

20.02.2018  – 08.06.2018  

Αναπλήρωση Μαθημάτων / Εξετάσεις Εργαστηρίων

12.06.2018 –  16.06.2018

Εαρινή Εξεταστική Περίοδος

18.06.2018 – 29.06.2018

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

03.09.2018 – 21.09.2018

Εξετάσεις Διαλέξεων

03.09.2018 – 14.09.2018

Εξετάσεις Εργαστηρίων

17.09.2018 – 21.09.2018