Γραμματεία & Έντυπα

Η διοικητική υποστήριξη των σπουδών καλύπτεται από την Γραμματεία του Τμήματος. Η υποστήριξη ενισχύεται μηχανογραφικά και καλύπτει πολλές δράσεις με έμφαση στις παρακάτω:

 

 • Εγγραφές, κατατάξεις και μεταγραφές
 • Τήρηση μητρώων φοιτητών
 • Έκδοση πιστοποιητικών
 • Χορήγηση υποτροφιών και δανείων
 • Συγκέντρωση, επεξεργασία στατιστικών δεδομένων σπουδών
 • Έκδοση δελτίων βαθμολογίας μαθημάτων
 • Έλεγχο προαπαιτούμενων, απαλλαγών από μαθήματα
 • Έκδοση βιβλιαρίου σπουδών
 • Έκδοση πτυχίων

 

H Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά 08:00-15:00 και βρίσκεται στην είσοδο του κεντρικού κτιρίου του  τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Στο χρονικό διάστημα αυτό κάθε σπουδαστής μπορεί να προσέλθει και να ενημερωθεί για οτιδήποτε τον απασχολεί ή για να πάρει διάφορα έγγραφα, όπως:

 

 • Βεβαίωση σπουδών
 • Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης
 • Αναλυτική βαθμολογία σε επίσημα μορφή
 • Πιστοποιητικό αποφοίτησης

 

Ευαγγελία Χρήστου
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ.: 26810 50499 | Εσωτ.: 1499
Βασίλειος Ζαρζάνης
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τηλ.: 26810 50341 | Εσωτ.: 1341
zarzanis@teiep.gr
Ελένη Νάκου
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλ.: 26810 50350 | Εσωτ.: 1350
enakou@teleinfom.teiep.gr
FAX: 26810 50339 και 26810 50340
 

 

Χρήσιμα έντυπα