Τομείς Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (πρώην Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) αποτελείται από δυο Τομείς:
Τομέας Α: Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα εστιάζεται σε θέματα που αφορούν τα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, τις Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις και τα Συστήματα Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων για Μικροκυματικά Κυκλώματα, τη μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων Software Radio, τα Ενσωματωμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, τις Προσαρμόσιμες Κεραίες και τη Διάδοση Σήματος, την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, τα Ενσύρματα και Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα, την Επεξεργασία Σήματος, Ήχου και Ομιλίας, τα Δίκτυα Επικοινωνίας Η/Υ, τα Συστήματα Μεταγωγής και Μετάδοσης, το Υλικό και Λογισμικό Υπολογιστικών Συστημάτων.
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) Τομέα
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Αγγέλης Κωνσταντίνος Καθηγητής Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις– Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
Βαρτζιώτης Φώτιος Καθηγητής Εφαρμογών  
Γλαβάς Ευριπίδης Καθηγητής Αρχιτεκτονική Η/Υ και Λειτουργικά Συστήματα
Δουμένης Γρηγόριος Επίκουρος Καθηγητής  
Λιαροκάπης Δημήτριος Καθηγητής Εφαρμογών  
Στεργίου Ελευθέριος Επίκουρος Καθηγητής Συστήματα Μεταγωγής και Μετάδοσης, Οπτικές και Ασύρματες Επικοινωνίες

Τομέας Β: Πληροφορικής

Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα εστιάζεται σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων της Πληροφορικής, την Υπολογιστική Νοημοσύνη και Γνώση, την Ευφυή Πληροφορική, τη Θεωρία και Μελέτη Αλγορίθμων και Γλωσσών Προγραμματισμού, Δομών Δεδομένων, Ανάπτυξης Λογισμικού, τη Διαχείριση Βάσεων Πληροφοριών και Γνώσεων, των Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) Τομέα
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο
Αδάμ Σταύρος Καθηγητής Εφαρμογών Εφαρμογές στην Πληροφορική
Αντωνιάδης Νικόλαος Καθηγητής Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Προγραμμάτων
Γκόγκος Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής  
Μάντακας Μάριος Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφοριακά Συστήματα
Στύλιος Χρυσόστομος Αναπληρωτής Καθηγητής Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
Τζάλλας Αλέξανδρος Καθηγητής Εφαρμογών Προγραμματισμός Η/Υ
Τσούλος Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Υπολογιστικές Μέθοδοι